เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 63 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนาตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ.โรงแรม ที เค พาเลสแอนคอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าสร้างโมเดลต้นแบบบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสัมมนาตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ.โรงแรม ที เค พาเลสแอนคอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยถอดบทเรียนโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 6 พื้นที่นำร่อง พร้อมศึกษาตัวอย่างการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของภาคเอกชนอย่างรอบด้าน เตรียมขยายผลการจัดการสู่พื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2563 นี้

  • 80999554_859874421114420_552729082308067328_o.jpg
  • 81983224_859874501114412_8548348665645760512_o.jpg
  • 82098707_859954241106438_1181690840527929344_o.jpg
  • 82288141_859954901106372_6507553216459177984_o.jpg
  • 82307173_859874077781121_4651117430272163840_o.jpg
  • 82389650_859956087772920_119851758179581952_o.jpg
  • 82580578_859874144447781_8644662770387648512_o.jpg
  • 82859115_859955847772944_4768868438342893568_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020