นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนาในหัวข้อ \"เทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะ: Smart Tech to Smart Farm\" เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเสวนา

ทำน้อยให้ได้มาก ทำการเกษตรให้ง่ายด้วยเทคโนโลยี ลดภาระ เวลา ต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิต พัฒนาการเกษตรไทยให้ทันสมัย จูงใจคนรุ่นใหม่ให้หันมาทำการเกษตรแบบอัจฉริยะ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนาในหัวข้อ "เทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะ: Smart Tech to Smart Farm" เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเสวนา

การเกษตรอัจฉริยะ จะช่วยลดภาระของเกษตรกร ลดเวลาการทำงาน ลดการสูญเสียของผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรในทุกขั้นตอนและการควบคุมทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ย น้ำ ดิน พืช ภูมิอากาศ และเครื่องจักร ในรูปแบบการทำการเกษตรอย่างแม่นยำ หรือ Precision Farming

  • 53429932_1173469572831003_7971897237716336640_n.jpg
  • 54730599_1173469589497668_6199173508044423168_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019