เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (9 ศูนย์) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

เตรียมยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (9 ศูนย์) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยเตรียมพร้อมยกระดับในหลายเรื่องที่ผ่านมา ทั้งการบริหารจัดการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการควบคุมหนอนกระทู้ Fall armywall โดยชีววิธี, การดำเนินงานแปลงต้นแบบการติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการจัดการศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ชัยนาท สุพรรณบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา ทั้งนี้กำกับให้ทุกศูนย์ ดำเนินการอย่างเป็นระบบให้เข้าถึงเกษตรกรมากขึ้น และให้ศูนย์อารักขาพืช เสนอแนะแนวทางการทำงานและปรับระบบการทำงานให้เข้าถึงเกษตรกรมากขึ้น
โดยมี นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว

  • 53766535_1178444369000190_6687878054036897792_n.jpg
  • 55467836_1178444742333486_519558362686291968_n.jpg
  • 55502500_1178444629000164_7325805539307290624_n.jpg
  • 55698631_1178445119000115_6187428456117043200_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019