เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป (พืชผัก) ที่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้เยี่ยมชมแปลงผัก พร้อมเยี่ยมชมศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อชมการคัดบรรจุผัก และพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรทำสวน บ้านโนนเขวา

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป (พืชผัก) ที่บ้านโนนเขวา
****************
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป (พืชผัก) ที่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้เยี่ยมชมแปลงผัก พร้อมเยี่ยมชมศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อชมการคัดบรรจุผัก และพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรทำสวน บ้านโนนเขวา
ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่บ้านโนนเขวา เดิมมีอาชีพทำนา และปลูกผักเป็นอาชีพเสริม แต่หลังเกิดภาวะน้ำท่วมปี 2554 เกษตรกรได้หันมาปลูกผักมากขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้ไม่มีความหลากหลาย ต่อมาได้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2559 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคี ได้เข้าให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประเภทสินค้าพืชผัก และช่วยเหลือด้านราคาสินค้า โดยประสานงานกับหน่วยงานเอกชน คือ บริษัท เทสโก้ โลตัส เข้ามารับซื้อ จนเกษตรกรสามารถส่งพืชผักในนาม "โครงการผักบ้านโนนเขวา" ของกลุ่มตนเอง ได้มากขึ้นถึง 5-8 ตัน มูลค่ามากกว่า 172,000 บาท/สัปดาห์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายเกษตรจังหวัดขอนแก่น
********
จากนั้นเวลา 15.30 น. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยเน้นย้ำให้เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานกลุ่มสถาบัน Smart Farmer Young Smart Farmer ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ต้องพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการทำการเกษตรที่ประสบความสำเร็จต่อไป

  • 75492436_819788158456380_6941125234367922176_o.jpg
  • 75540162_819788335123029_9008761050878705664_o.jpg
  • 75550402_819788555123007_8764801256288944128_o.jpg
  • 76202742_819788231789706_3413018443488690176_o.jpg
  • 76706698_819788001789729_8612664731456503808_o.jpg
  • 76713917_819788591789670_2584580257805762560_o.jpg
  • 77018150_819788031789726_8080341743146369024_o.jpg
  • 78189858_819788298456366_8237198402677374976_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019