วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ปลอดภัยสูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ปลอดภัยสูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด พร้อมชื่นชมเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง จนก่อให้เกิดการรวมกลุ่มตามคำกล่าวที่ว่า ร่วมกันคิด ร่วมกันผลิต ร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 • DSC_5480.JPG
 • DSC_5455.JPG
 • DSC_5438.JPG
 • DSC_5421.JPG
 • DSC_5282.JPG
 • DSC_5288.JPG
 • DSC_5502.JPG
 • DSC_5502.JPG
 • DSC_5683.JPG
 • DSC_5622.JPG
 • DSC_5748.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/02/2018