วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 72938596_847117022390160_8998832478059757568_o.jpg
  • 79696784_847117222390140_8429248054296576000_o.jpg
  • 80236237_847116755723520_3014444018131009536_o.jpg
  • 80263118_847116799056849_2982845724691005440_o.jpg
  • 80614864_847117235723472_6695746709001076736_o.jpg
  • 80658970_847116789056850_5681629699768320000_o.jpg
  • 81096630_847116639056865_1254448527120007168_o.jpg
  • 81223694_847116629056866_1200779139775201280_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/12/2019