เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 21.00 - 22.00 น.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการ เดินหน้าปฏิรูป ช่วงคนไทยต้องรู้ การบริหารการจัดการสินค้าเกษตรในช่วง COVID-19

Update Date : บันทึกเมื่อ : 10/06/2020