วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนายุวเกษตรกร ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

 • 45390839_587898278312037_8460836447836962816_o.jpg
 • 45415123_587899251645273_343691705456787456_o.jpg
 • 45422940_587898554978676_8952394140604170240_o.jpg
 • 45422957_587898298312035_3900406053723963392_o.jpg
 • 45425587_587898771645321_1876936562738987008_o.jpg
 • 45432071_587898754978656_7987750632020770816_o.jpg
 • 45442039_587898294978702_1712519055665004544_o.jpg
 • 45461280_587899104978621_606822129521917952_o.jpg
 • 45461326_587898548312010_3643905130723540992_o.jpg
 • 45466213_587898741645324_9188650481851826176_o.jpg
 • 45479919_587899231645275_6784628274052988928_o.jpg
 • 45482584_587898388312026_8817576732090433536_o.jpg
 • 45496814_587898568312008_1412325365937864704_o-1.jpg
 • 45543866_587898938311971_3964616222821056512_o.jpg
 • 45593357_587898418312023_39755007565758464_o.jpg
 • 45610284_587898944978637_7944734172319318016_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018