นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

1 พฤษภาคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล) ผอ.สสก.4 จังหวัดขอนแก่น กษจ.ขอนแก่น และผู้แทนจาก เทสโก้ โลตัส ได้พบปะให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกร ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร และสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน โดยใช้แนวทางตลาดนำการผลิต ซึ่งสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผักในพื้นที่กลุ่มบ้านหนองทุ่ม ตำบลโนนแดง มีจำนวน 67 ราย พื้นที่ 60 ไร่ ที่ผลิตผัก เช่น ต้นหอม ผักชี คึนช่าย กระเพรา และโหระพา ฯ โดยปัจจุบันกลุ่มฯ ได้ผลิตและจำหน่ายผักกระเพรา ส่งให้กับบริษัทซีพีแรม (จุดกระจายสินค้าท่าพระ) เพื่อนำผักกระเพราทำข้าวกล่องจำหน่ายในเซเว่นฯ และในการพบปะครั้งนี้ บริษัทเทสโก้ โลตัส มีความสนใจที่จะมาขยายตลาดเครือข่ายจากบ้านโนนเขวาที่จะรับซื้อผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP จากกลุ่มฯเพื่อนำไปจำหน่ายในเทสโก้โลตัสในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป

 • EFBE65CA-BD53-4C76-8CB4-897F993313F4.jpeg
 • FDFBE755-3915-4A78-B95E-E3EF017D8D99.jpeg
 • 81A2D73F-BD61-4C5D-BE71-535AA1606CBE.jpeg
 • DBEE13F9-B7BA-4916-B051-AA33912465D2.jpeg
 • 310AC143-CF42-40D3-AF1C-CAE1D2DD0F5D.jpeg
 • A648AE51-522D-4909-A763-AD5997A80D10.jpeg
 • EBF7AA80-843C-405D-936A-6D34B4F6D690.jpeg
 • FAB8B82C-D764-49DC-B9C2-6A9EE9756DC8.jpeg
 • B0124298-0217-4ED4-92BC-3AED4D56A08A.jpeg
 • F8E81688-1D55-4BA5-B701-86D37915E096.jpeg
 • F1C7AAD7-CC7F-4410-835D-60559D399EB5.jpeg
 • C7286F8D-2803-4430-B936-072C698962EF.jpeg
 • 81C704BC-2D46-4E6A-8E87-770D401FBA9D.jpeg
 • F61956B3-3A44-4435-A634-0EFC9A64E008.jpeg
 • 877FD093-87C5-4FCF-8254-FFF3CD31185B.jpeg
 • 6E24A8C9-ED4F-402A-A9C9-EF964469F324.jpeg
 • 5BEBA786-0459-4FAC-9BAF-A7461C33BF72.jpeg
 • 1255B6CE-9BD4-495A-83F9-C7A18690D2BB.jpeg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/05/2018