นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมภารกิจในการลงพื้นที่ ติดตามนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะรัฐมนตรี รับฟังสถานการณ์ และรุกแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ คลองเทา บ้านหนองแหน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมภารกิจในการลงพื้นที่ ติดตามนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะรัฐมนตรี รับฟังสถานการณ์ และรุกแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ คลองเทา บ้านหนองแหน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ุสำหรับความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง ปี 2562 จำนวน 15 อำเภอ 113 ตำบล 1,201 หมู่บ้าน เกษตรกร 86,115 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย รวม 837,824.25 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว จำนวน 689,575.50 ไร่ พืชไร่ จำนวน 147,072.75 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ เสียหาย (พริก, พืชผัก, มะม่วง, มะขามหวาน) จำนวน 1,176 ไร่ รวมวงเงินขอรับการช่วยเหลือจำนวน 938,324,488.50 บาท โดยเงินถึงมือเกษตรกรในวันนี้ด้วย

สำหรับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2562 โดยสนับสนุนเป็นค่าเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อัตราไร่ละ 245 บาท/ไร่ ถั่วเขียว อัตราไร่ละ 200 บาท/ไร่)

ขณะนี้ มีเกษตรกรขอรับการสนับสนุน จำนวน 1,061 ราย พื้นที่ 7,762.50 ไร่ แยกเป็น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 457 ราย พื้นที่ 3,382 ไร่ ถั่วเขียว จำนวน 604 ราย พื้นที่ 4,380.50 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562)

  • 80035273_1398494543661837_6466129979171143680_n.jpg
  • 80068676_1398494153661876_4045475553468219392_n.jpg
  • 80105529_1398494260328532_8377070588266545152_n.jpg
  • 80200763_1398494480328510_5543759707673460736_n.jpg
  • 80337075_1398494403661851_5114951942367346688_n.jpg
  • 80804037_1398494116995213_9201571349795962880_n.jpg
  • 81136641_1398494063661885_6929342824815001600_n.jpg
  • 81301834_1398494336995191_60801498367393792_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/12/2019