วันที่ 24 กันยายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบโลกิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 4/2562 และร่วมประชุมการแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบโลกิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 4/2562 และร่วมประชุมการแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ GovTech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเสนอในส่วนของ Gateway ของสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานซึ่งจะสามารถครอบคลุมทั้งขั้นตอนการผลิต การบริการและการตลาด เช่น ข้อมูลผู้ผลิต Location สินค้า ปริมาณการผลิตและการเก็บเกี่ยว รวมถึงการบริการด้านขนส่ง บริการห้องเย็น บริการทางการเงิน และเชื่อมโยงไปยังการตลาดที่มีทั้งข้อมูลการสั่งซื้อ สัญญาการซื้อขาย โมเดิร์นเทรด ล้ง ตลาดกลาง พ่อค้ารายย่อย และMarket Place เป็นต้น

ในส่วนของมาตรฐานสินค้ากรมส่งเสริมการเกษตรจะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานในแต่ละชนิดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างมูลค่าให้กับตัวสินค้าส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิตมีรายได้ที่ดีขึ้นมีระบบบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ดีซึ่งจะทำให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้รวดเร็วและมีคุณภาพ

  • 70687082_1308877342623558_2458028668472000512_n.jpg
  • 71047507_1308877349290224_1284892840156987392_n.jpg
  • 71186198_1308877382623554_7688454105127190528_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/09/2019