วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมพบปะเกษตรกรแปลงใหญ่ในงาน รวมพลคนแปลงใหญ่ ซึ่งมี Smart Farmer และ Young Smart Famer บางส่วนเข้าร่วมงานด้วย หลังจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น สินค้าข้าว ผักปลอดภัย ปลานิล โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ มะม่วง ฝรั่ง จิ้งหรีดและไม้ดอกไม้ประดับ

ขอนแก่นชู “โนนเขวาโมเดล” แปลงใหญ่ต้นแบบ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเข้มแข็ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมพบปะเกษตรกรแปลงใหญ่ในงาน รวมพลคนแปลงใหญ่ ซึ่งมี Smart Farmer และ Young Smart Famer บางส่วนเข้าร่วมงานด้วย หลังจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น สินค้าข้าว ผักปลอดภัย ปลานิล โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ มะม่วง ฝรั่ง จิ้งหรีดและไม้ดอกไม้ประดับ
โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ กล่าวว่า “สิ่งสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนแปลงใหญ่ให้ประสบความสำเร็จนั้น คือต้องมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่ม สามารถเพิ่มอำนาจต่อรองทางการตลาดได้ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่สามรถรวมกลุ่มกันได้อย่างเข้มแข็ง”

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง “โนนเขวาโมเดล” กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง ขอนแก่น เป็นกลุ่มแปลงใหญ่สวนผักที่ได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพของสินค้าได้ดี โดยมีบริษัท เทสโก้ โลตัส มาช่วยในด้านการตลาด โดยการซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงและใช้นโยบายตลาดนำการผลิตในการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถกำหนดรายได้ต่อสัปดาห์ของเกษตรกรได้โดยต้องทำตามแผนการจัดการที่วางไว้ พร้อมเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนไหมไทย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวฝาย และ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยเป็นกลุ่มที่มีการผลิต “ผ้าไหมมัดหมี่” และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการทอผ้าไหมของอำเภอชนบทของจังหวัดขอนแก่น ฟองน้ำหัวฝาย คือลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหัวฝาย เป็นสินค้าที่สามารถเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าส่งออกได้หลังจากนั้นได้มอบนโยบายการส่งเสริมการเกษตร แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จ.ขอนแก่น จำนวน 237 ราย ณ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศพก.ระดับจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

  • 62196086_1229696943874932_6644218010666008576_n.jpg
  • 62231196_1229696587208301_4034097935993012224_n.jpg
  • 62320571_1229697017208258_4509000892342599680_n.jpg
  • 62647468_1229696990541594_7557000665323536384_n.jpg
  • 64370881_1229696527208307_1963377693013573632_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019