วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา9.00น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เน้นย้ำการทำงานกับมวลชน โดยใช้ประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่รุ่นพี่ในเรื่องการเข้าถึงมวลชนผสานกับเจ้าหน้าที่รุ่นน้องที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุด

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา9.00น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เน้นย้ำการทำงานกับมวลชน โดยใช้ประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่รุ่นพี่ในเรื่องการเข้าถึงมวลชนผสานกับเจ้าหน้าที่รุ่นน้องที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุด

  • 81879742_866081353827060_8162392944398041088_o.jpg
  • 81889506_866081047160424_7698219112706605056_o.jpg
  • 81981511_866082027160326_7302139006785945600_o.jpg
  • 82024452_866081707160358_3706578650716438528_o.jpg
  • 82066985_866081267160402_1208506739423444992_o.jpg
  • 82478132_866081013827094_5129661677075169280_o.jpg
  • 82504078_866081160493746_4300788767687442432_o.jpg
  • 83171426_866081083827087_6458400597111472128_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020