วันที่ 29 มกราคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลไม้เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์(e-market) ณ ห้องประชุม 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 29 มกราคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลไม้เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์(e-market) ณ ห้องประชุม 2 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือเกี่ยวกับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน เพื่อจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ thailandpostmart.com

  • 50885312_635876033514261_6025580052450639872_n.jpg
  • 50903656_635876853514179_481656019328434176_n.jpg
  • 50948200_635876503514214_7338444120525897728_n.jpg
  • 50995779_635876786847519_290811419568373760_n.jpg
  • 51221293_635876103514254_2836310073435750400_n.jpg
  • 51270173_635876083514256_8098710167220125696_n.jpg
  • 51352822_635876556847542_8520949145119227904_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/02/2019