วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้มีความรู้ความชำนาญและทักษะในการบริหารจัดการองค์กรการผลิตอาหารที่ปลอดภัย เข้าถึงแหล่งทุน เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชน สร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีการบรรยายเสวนาเพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมกว่า 40 บูท

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้มีความรู้ความชำนาญและทักษะในการบริหารจัดการองค์กรการผลิตอาหารที่ปลอดภัย เข้าถึงแหล่งทุน เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชน สร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีการบรรยายเสวนาเพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมกว่า 40 บูท ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสด อาหารแปรรูป ศิลปหัตถกรรม ผ้าเครื่องแต่งกาย และสมุนไพร รวมถึงการแสดงแบบผ้าไทยของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร "พัสตราภรณ์ล้านนา" เพื่อแสดงศักยภาพและผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมความบันเทิง "ติ้วส้า แอ่วกาด ชิม ช้อป ชม ครัวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร"

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในทุก ๆด้าน ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเรื่องของการตลาดไปถึงระดับการขายออนไลน์แล้ว โดยเน้นย้ำเจ้าหน้ากรมส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้ความสำคัญในการพัฒนาตัวสินค้าให้มีความน่าสนใจ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น การสร้าง Story เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า เป็นต้น รวมถึงขยายการตลาดในช่องทางที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อไป

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานมีโชคพลาซ่า กาดมีโชค ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562

  • 55520975_1178281469016480_5355607266428977152_n.jpg
  • 55560666_1178281522349808_8345021649677975552_n.jpg
  • 55669477_1178281425683151_4434068187067187200_n.jpg
  • 56119728_1178281485683145_4569340956603580416_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019