วันนี้ (28 พ.ย. 62) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.

วันนี้ (28 พ.ย. 62) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ศพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และกำหนดแนวทางการพัฒนา การวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน

  • 75588251_825457177889478_5132436015494987776_o.jpg
  • 76781351_825457187889477_6819549283042197504_o.jpg
  • 77124867_825457011222828_5801387552782942208_o.jpg
  • 77422683_825456987889497_312659398512082944_o.jpg
  • 78605818_825457251222804_2644665252548968448_o.jpg
  • 78850861_825457147889481_6679078542220722176_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019