ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการกำหนดตำแหน่งและกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานในส่วนของราชการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งในที่ประชุมพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) ระหว่างอำเภอภายในจังหวัด จำนวน 13 ตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสับเปลี่ยนกันภายในจังหวัด จำนวน 2 ตำแหน่ง

 • 51538283_643088972792967_6658738569244311552_o.jpg
 • 51571724_643088779459653_4436012480107380736_o.jpg
 • 51575917_643088682792996_1702936790354100224_o.jpg
 • 51593553_643088882792976_1599859396316233728_o.jpg
 • 51600714_643088872792977_1576891663563882496_o.jpg
 • 51737929_643088859459645_5795428594897387520_o.jpg
 • 51928026_643088699459661_1608049495222779904_o.jpg
 • 51948980_643088959459635_4079013359649816576_o.jpg
 • 51973010_643088816126316_1756481859870523392_o.jpg
 • 51982112_643089012792963_4555167757800308736_o.jpg
 • 51989031_643088692792995_7955670898516688896_o.jpg
 • 52038537_643088799459651_6285233691899723776_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019