วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มีการประชุมทางไกลผ่าน (Web Conference) ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์ต่างจังหวัดอีกด้วย ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 127891605_662890694380493_130867895779992967_o.jpg
  • 128388661_662890617713834_1577625549010454590_o.jpg
  • 129180173_662890654380497_7277247293085098216_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020