วันที่ 26 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งมอบแนวทางการทำงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอเข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (แห่งใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้งมอบแนวทางการทำงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอเข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (แห่งใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  • 58373055_1197115133799780_2583466400987217920_n.jpg
  • 58379540_1197115570466403_6217860614396575744_n.jpg
  • 58442706_1197115360466424_7390349951349293056_n.jpg
  • 58574588_1197115177133109_2301619858065850368_n.jpg
  • 58761636_1197115803799713_3575697931916804096_n.jpg
  • 59177980_1197115380466422_1899168881126146048_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019