วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 80626205_849773162124546_808739820690997248_o.jpg
  • 80634272_849773278791201_7532063797440151552_o.jpg
  • 81048732_849773888791140_8063541549071335424_o.jpg
  • 81176262_849773375457858_4525641867685003264_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/12/2019