เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยื่ยมชมและพบปะเกษตรกรกลุ่ม young smart farmer และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย จากนั้นได้เยี่ยมชม กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรอินทรีย์ วังบัวแดง อ.ปะโค จ.หนองคาย

  • 47683814_608162086285656_8691371617768439808_o.jpg
  • 47684430_608163122952219_5488266187588501504_o.jpg
  • 47687685_608162376285627_2072489670721142784_o.jpg
  • 48039949_608162676285597_3455478498766880768_o.jpg
  • 48046321_608162812952250_9091604622056882176_o.jpg
  • 48056278_608162212952310_1178902934306422784_o.jpg
  • 48059138_608161926285672_3958908554882056192_o.jpg
  • 48083190_608162022952329_8804935389207855104_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/12/2018