นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00น.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer และเวทีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ปี 2561 และเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
ถัดมาเวลา15.00-18.00น.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ภาคใต้ตอนบน และเยี่ยมชมการแสดงผลงานและนิทรรศการของอกม.และYSF ของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน และเป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ สุราษฎร์ธานีปี61 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561

 • อกม.สุราษ_๑๘๐๗๐๒_0031.jpg
 • อกม.สุราษ_๑๘๐๗๐๒_0031.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0001.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0009.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0011.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0013.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0031.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0046.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0026.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0022.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0023.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0024.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0025.jpg
 • 25610702_๑๘๐๗๐๒_0027.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/07/2018