กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดแคมเปญรณรงค์ 3 ปฏิบัติการ กำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ลุย 47 จังหวัด พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่จัดงานรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคใบด่างมันสำปะหลัง

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิด 3 ปฏิบัติการกำจัดใบด่างมันสำปะหลัง
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดแคมเปญรณรงค์ 3 ปฏิบัติการ กำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ลุย 47 จังหวัด พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่จัดงานรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัส cassava mosaic virus ; CMV ซึ่งอาการและความเสียหายของโรค กรณี นำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูก ยอดแตกใหม่ แสดงอาการด่างเหลืองชัดเจน ใบมีลักษณะด่าง เหลือง หงิกงอ เสียรูปทรงทั้งต้น ลำต้นแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต มันสำปะหลังไม่สร้างหัวหรือหัวลีบเล็ก หากระบาดรุนแรงผลผลิตลดลง 80-100% และกรณี ติดเชื้อจากแมลงหวี่ขาวยาสูบ ใบล่างปกติ ใบบริเวณยอดมีอาการด่างเหลือง หงิกงอ เสียรูปทรง หากติดเชื้อตอนมันอายุมาก ต้นจะแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต หัวมันลีบเล็ก หากติดเชื้อตอนมันอายุมาก ผลผลิตลดลงประมาณ 30-40%
สำหรับ 3 ปฏิบัติการกำจัดใบด่างมันสำปะหลัง ดังนี้
ปฏิบัติที่ 1 หมั่นสำรวจแปลงอยู่เสมอ โดยเกษตรกรสำรวจแปลงทุกต้น
ปฏิบัติที่ 2 กำจัดเป็นโรค และ แมลงหวี่ขาว พาหะนำโรค
ปฏิบัติที่ 3 คัดเลือกท่อนพันธุ์สะอาด

  • 68963454_1283758685135424_8931099250368970752_n.jpg
  • 69289638_1283758851802074_1793684557350830080_n.jpg
  • 69344056_1283758795135413_5634284866515238912_n.jpg
  • 69573891_1283758915135401_2085274083259318272_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019