นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ว่าที่ ร.ต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และหัวหน้าส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 60 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ว่าที่ ร.ต.ดร.สมสวย  ปัญญาสิทธิ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และหัวหน้าส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดแพร่ ร่วมมอบนโยบายและตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมเดล 60 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่สูง และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกร กลุ่มอาชีพ      ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ

  • 108640.jpg
  • 108648.jpg
  • 108666.jpg
  • 108668.jpg
  • 108650.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/12/2017