นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ได้ร่วมบริจาคเงินสบทบเข้าโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อ "อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี" สภากาชาดไทย ด้วย

  • 71469284_1313688058809153_7575951010221260800_n.jpg
  • 71686438_1313688088809150_8029928194415001600_n.jpg
  • 71907641_1313688152142477_1923792044598231040_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/10/2019