นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสงบ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โดนร่วมแนะเกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงมากขึ้น


วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่กลุ่มปลูกถั่วลิสงบ้านห้วยไห ต.บ้าค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว โดยมีนายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมคณะร่วมให้การแนะนำ พร้อมให้ข้อมูลของการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการและขับเคลื่อนในการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังฤดูทำนา จะเห็นได้ว่าพืชไร่ พืชผัก ดังกล่าว สามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรังเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นเกษตรกรควรหันมาปลูกพืชไร่ พืชผัก ใช้น้ำน้อย ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ จะทำให้ได้รับการสนับสนุนตามมาตรการต่างๆ ทั้งนี้สามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน สิ่งที่สำคัญคือเกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มกันและมีการบริหารจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งหลังฤดูทำนา มีการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันฝรั่ง มะเขือเทศ และพืชไร่ต่างๆ ซึ่งนับว่ามีความหลากหลายและเกษตรกรมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกข้าวนาปรังมาเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตสูง มีรายได้ที่ดีกว่า ที่สำคัญใช้น้ำในปริมาณน้อย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่ลดลง มีรายได้เสริมเพิ่มมากยิ่งขึ้น สำหรับกลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสงบ้านห้วยไห ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทางสำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ในการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตถั่วลิสง และมีการรับซื้อผลผลิตจากทางโก๋แก่ ในการผลิตเกษตรกรใช้ระบบปลูกแบบน้ำหยด ซึ่งทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและได้ผลผลิตตอบแทนอย่างมาก ทำให้เกษตรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

 • 49213037_626323361136195_5095966464637140992_o.jpg
 • 49285363_626323547802843_1012947309249429504_o.jpg
 • 49716308_626323677802830_4670215333066309632_o.jpg
 • 49718004_626323224469542_6218199109359108096_o.jpg
 • 49726494_626323601136171_97211155906297856_o.jpg
 • 49785025_626323037802894_2341310771834650624_o.jpg
 • 49790824_626323381136193_1305179774582259712_o.jpg
 • 49819299_626323057802892_7504428775266844672_o.jpg
 • 49837039_626323451136186_2944825690639302656_o.jpg
 • 49841154_626323211136210_8011769807126921216_o.jpg
 • 49896220_626322697802928_7312937267532660736_o.jpg
 • 49899071_626323304469534_1151691984319021056_o.jpg
 • 49900141_626323237802874_3185546418462916608_o.jpg
 • 49938486_626323751136156_4782265931692769280_o.jpg
 • 50019037_626323077802890_8474697286553698304_o.jpg
 • 50110667_626323414469523_2477747679371722752_o.jpg
 • 50177538_626323501136181_4408494250979753984_o.jpg
 • 50301130_626323571136174_6332120505545392128_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/01/2019