นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสำราญ  สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560  เพื่อให้ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขต 5 และ เขต 8 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ไทยแลนด์ 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร การบริหารภาครัฐ ประชารัฐเพื่อการพัฒนาภาคเกษตร เทคนิคในการนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ สามารถนำไปใช้ในการทำงานของ ศพก.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 • DSC_4814.JPG
 • DSC_4819.JPG
 • DSC_4837.JPG
 • DSC_4843.JPG
 • DSC_4869.JPG
 • DSC_4826.JPG
 • DSC_4829.JPG
 • DSC_4830.JPG
 • DSC_4859.JPG
 • DSC_4865.JPG
 • DSC_4871.JPG
 • DSC_4873.JPG
 • DSC_4881.JPG
 • DSC_4890.JPG
 • DSC_4902.JPG
 • DSC_4912.JPG
 • DSC_4914.JPG
 • DSC_4919.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/05/2017

 X