วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร \"การเป็นข้าราชการที่ดี\" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

  • 128143299_664610217541874_8616358742718948645_o.jpg
  • 128334719_664610177541878_1129775638633658959_o.jpg
  • 128590372_664610250875204_3717570615889960539_o.jpg
  • 129001025_664610387541857_7271292988813081235_o.jpg
  • 129374009_664610540875175_281689516477643647_o.jpg
  • 129443775_664610124208550_923351823894546480_o.jpg
  • 129746399_664610090875220_2657312418732636967_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020

 X