นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
1. รับฟังบรรยายสรุปจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และได้เยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบอุปกรณ์ฟื้นฟูครัวเรือน ณ ศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. ตรวจสภาพการพังทลายของตลิ่งและเขื่อนป้องกันตลิ่ง และร่วมกับชุมชนบูรณะซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนกลับเข้าบ้าน "ส่งชาวบ้านคืนบ้าน" ณ วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมสารชีวภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์มา และพันธุ์พืชผัก ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลครอบครัวเกษตรกรภายหลังน้ำลดจากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้

  • 71844096_1322777501233542_1241909460293648384_n.jpg
  • 71849097_1322777557900203_6923122990615887872_n.jpg
  • 71883194_1322777291233563_8918067988880424960_n.jpg
  • 72084978_1322777367900222_4967990853126586368_n.jpg
  • 72282718_1322777471233545_8713971220283916288_n.jpg
  • 72379197_1322777327900226_4793405904332521472_n.jpg
  • 72465459_1322777247900234_4572605681504354304_n.jpg
  • 72836510_1322777434566882_5947184315044462592_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019