นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแสดงผลงานการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

วันที่ 18 กันยายน 2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแสดงผลงานการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

  • timeline_25600918_132552.jpg
  • timeline_25600918_132554.jpg
  • timeline_25600918_132557.jpg
  • timeline_25600918_132559.jpg
  • timeline_25600918_132601.jpg
  • timeline_25600918_132603.jpg
  • timeline_25600918_132605.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/09/2017