ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธานเปิดศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ของเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคกลาง จ.จังหวัดลพบุรี

  ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ของเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคกลาง จ.จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมบู๊ทผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย Young Smart Farmer จ.ลพบุรี และเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขตที่มาร่วมแสดงพลังของเกษตรกรรุ่นใหม่ในวันนี้
สำหรับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีนางอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย เกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบเป็นเจ้าของศูนย์ ศูนย์แห่งนี้มีภารกิจในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/นวัตกรรม/หลักธุรกิจการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็น1ใน50แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรต้องชมอีกด้วย

 • DSC_7991.JPG
 • DSC_8012.JPG
 • DSC_8018.JPG
 • DSC_8034.JPG
 • DSC_8024.JPG
 • DSC_8020.JPG
 • DSC_8067.JPG
 • DSC_8218.JPG
 • DSC_8118.JPG
 • DSC_8185.JPG
 • DSC_8191.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 30/04/2018