วันที่ 16 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับอุปนายกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมด้วย Mr. Nicholas James Birsa Miss Amaris Daniels ยุวเกษตรกรจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับอุปนายกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมด้วย Mr. Nicholas James Birsa Miss Amaris Daniels ยุวเกษตรกรจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 5 ธันวาคม 2562 ในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนายุวเกษตรกรและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างยุวเกษตรกรไทยและต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • chatri-16092019-2-01.jpg
  • chatri-16092019-2-02.jpg
  • chatri-16092019-2-03.jpg
  • chatri-16092019-2-04.jpg
  • chatri-16092019-2-05.jpg
  • chatri-16092019-2-06.jpg
  • chatri-16092019-2-07.jpg
  • chatri-16092019-2-08.jpg
  • chatri-16092019-2-09.jpg
  • chatri-16092019-2-10.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/09/2019