นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำระบบ Big Data ด้านการจำหน่ายสินค้าบนตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) สำหรับเกษตรกร (Farmer e-Marketplace)

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2561) นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำระบบ Big Data ด้านการจำหน่ายสินค้าบนตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) สำหรับเกษตรกร (Farmer e-Marketplace) ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อสนับสนุนช่องทางการขายสินค้าในระบบออนไลน์ให้แก่เกษตรกรในฐานะเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมถึงวางแผนเตรียมความพร้อมเกษตรกรให้พร้อมต่อการเข้าร่วมระบบดังกล่าวร่วมกับการสนับสนุนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และเตรียมการคัดเลือกเกษตรกรผู้ผลิตที่มีศักยภาพเพียงพอเพื่อนำร่องทดลองใช้ระบบ e-Marketplace ผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart.com 

 • DSC_9960.jpg
 • DSC_9973.jpg
 • DSC_9976.jpg
 • DSC_9980.jpg
 • DSC_9982.jpg
 • DSC_9984.jpg
 • DSC_0010.jpg
 • DSC_9983.jpg
 • DSC_9987.jpg
 • DSC_9988.jpg
 • DSC_9989.jpg
 • DSC_9990.jpg
 • DSC_9992.jpg
 • DSC_9993.jpg
 • DSC_9994.jpg
 • DSC_9995.jpg
 • DSC_9996.jpg
 • DSC_9997.jpg
 • DSC_9998.jpg
 • DSC_9999.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 03/05/2018