รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา(Covid-19)

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการจัดงานประชาสัมพันธ์ kick off การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนลิ้นจี่จักรพรรดิ นายวุฒิไกร ทะสุใจ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัด พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานและนายประเสริฐ พรมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง เกษตรกรแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการประชาสัมพันธ์การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระจายผลผลิตลิ้นจี่ ออกนอกพื้นที่ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ผ่านไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นี้

  • 101689406_546151496054414_7397460337016232664_o.jpg
  • 101694312_546151922721038_2699641172121588536_o.jpg
  • 102842653_546151182721112_1776611262285432759_o.jpg
  • 102904462_546151146054449_2344955398678749593_o.jpg
  • 102986830_546151422721088_3460125192376061493_o.jpg
  • 103420837_546134839389413_5039029116576475638_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 10/06/2020