วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 08.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ณ จังหวัดเรือยนต์หลวง จังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในโครงการพระราชทานปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 5 ไร่ โดยมีกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมดำเนินการ ได้แก่ การปลูกพืชผัก จำนวน 4 โซน ประกอบด้วย พืชผักล้มลุก พืชผักต้นพุ่มเตี้ย พืชผักไม้เลื้อย และพืชผักอายุยืน รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โครงการฯ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ที่ต้องผลิตพืชผักให้มีคุณภาพ และปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP อีกทั้งให้มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง และเป็นไปตามความต้องการของตลาด

วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 08.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ณ จังหวัดเรือยนต์หลวง จังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในโครงการพระราชทานปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 5 ไร่ โดยมีกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมดำเนินการ ได้แก่ การปลูกพืชผัก จำนวน 4 โซน ประกอบด้วย พืชผักล้มลุก พืชผักต้นพุ่มเตี้ย พืชผักไม้เลื้อย และพืชผักอายุยืน รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โครงการฯ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ที่ต้องผลิตพืชผักให้มีคุณภาพ และปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP อีกทั้งให้มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง และเป็นไปตามความต้องการของตลาด

  • 76616515_833504663751396_1110081752744853504_o.jpg
  • 78422922_833504507084745_4344827756022857728_o.jpg
  • 78683724_833504460418083_3996940322784411648_o.jpg
  • 78789701_833504547084741_4676062716291448832_o.jpg
  • 78790860_833505287084667_5902600634661601280_o.jpg
  • 78865862_833505120418017_5071470359182573568_o.jpg
  • 78904915_833505517084644_8967387231484379136_o.jpg
  • 79386983_833504753751387_5262856614448201728_o.jpg
  • 79475761_833504893751373_4954232569638944768_o.jpg
  • 79638831_833504633751399_7735078195623362560_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/12/2019