นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารระดับสูงร่วมในงาน ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารระดับสูงร่วมในงาน ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

 • DSC_8234.JPG
 • DSC_8239.JPG
 • DSC_8246.JPG
 • DSC_8250.JPG
 • DSC_8273.JPG
 • DSC_8275.JPG
 • DSC_8251.JPG
 • DSC_8269.JPG
 • DSC_8294.JPG
 • DSC_8316.JPG
 • DSC_8328.JPG
 • DSC_8338.JPG
 • DSC_8344.JPG
 • DSC_8346.JPG
 • DSC_8348.JPG
 • DSC_8351.JPG
 • DSC_8353.JPG
 • DSC_8354.JPG
 • DSC_8356.JPG
 • DSC_8248.JPG
 • DSC_8383.JPG
 • DSC_8387.JPG
 • DSC_8395.JPG
 • DSC_8399.JPG
 • DSC_8402.JPG
 • DSC_8413.JPG
 • DSC_8436.JPG
 • พิธีทำบุญตักบาตรฯ_๑๗๐๖๑๓_0035.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/06/2017