กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือซื้อขาย ผลผลิตเกลือทะเลไทย พร้อมชวนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และแก้ไขเกลือทะเลไทยทั้งระบบ

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือซื้อขาย ผลผลิตเกลือทะเลไทย พร้อมชวนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และแก้ไขเกลือทะเลไทยทั้งระบบ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ประธานการแถลงข่าว “ความร่วมมือซื้อ-ขาย ผลผลิตเกลือทะเลไทย” ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย กับ สหกรณ์การเกษตร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และร่วมกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย โดยในเบื้องต้นได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเล ปีการผลิต 2563/2564 เพื่อเสนอต่อ ค.ร.ม. ต่อไป ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานสำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย มีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* ปัจจุบันประเทศไทยมีการทำนาเกลือทะเลทั้งประเทศ 78,289.16 ไร่ ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และปัตตานี

* กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ซึ่งมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียง จำนวน 272 ครัวเรือน

* กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด ในพื้นที่ที่ตั้งแปลงของท่าน

  • 73346462_1398678090310149_6792684567548395520_o.jpg
  • 80254078_1398678150310143_2168120493410877440_o.jpg
  • 80368922_1398678076976817_7627652855867899904_o.jpg
  • 80452155_1398678236976801_1269517252374298624_o.jpg
  • 80521475_1398678196976805_4789482898384224256_o.jpg
  • 80604108_1398678273643464_4797234339395928064_o.jpg
  • 81327673_1398678173643474_7122443360442253312_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/12/2019