วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรอนุญาตให้ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เข้าพบ เพื่อขอคำแนะนำด้านวิชาการพืชสวน และเทคนิคต่างๆ สำหรับการเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2569 และขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานให้คณะของ สสปน. เข้าศึกษาดูงานพื้นที่จัดงาน Beijing Expo 2019 เขตเหยียนชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาดูงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมนำเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานของประเทศไทยต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรอนุญาตให้ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เข้าพบ เพื่อขอคำแนะนำด้านวิชาการพืชสวน และเทคนิคต่างๆ สำหรับการเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2569 และขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานให้คณะของ สสปน. เข้าศึกษาดูงานพื้นที่จัดงาน Beijing Expo 2019 เขตเหยียนชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาดูงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมนำเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานของประเทศไทยต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในเดือนมีนาคม 2563 ต่อไป

  • 68732865_1282892348555391_1768958142864949248_n.jpg
  • 68785896_1282892431888716_8654398250066903040_n.jpg
  • 69152266_1282892358555390_4343633596200779776_n.jpg
  • 69475552_1282892338555392_6787870063828402176_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019