วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

  • 128659297_665177304151832_4126708943754444639_o.jpg
  • 128719843_665177377485158_5734649211812165540_o.jpg
  • 128764316_665178137485082_7858175792527701110_o.jpg
  • 128836706_665177264151836_4744998624449011002_o.jpg
  • 128894705_665177440818485_7857347957370742708_o.jpg
  • 129078162_665177904151772_7055915575193773426_o.jpg
  • 129276835_665177544151808_4692796570929454684_o.jpg
  • 129327918_665177640818465_4639293480392173353_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020

 X