เปิดงานวิสาหกิจชุมชน แฟร์ 2018

วันที่ 22 ก.พ. 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานในครั้งนี้ถือเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดมานำเสนอผลงานและจำหน่ายสินค้าที่มีเอกลักษณ์ คุณภาพดี และมีมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์นี้ ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยภายในงานมีวิสาหกิจชุมชนจาก 77 จังหวัด เข้าร่วมขายสินค้ากว่า 270 วิสาหกิจชุมชน

 • DSC_5795[2].JPG
 • DSC_5949[1].JPG
 • DSC_5928[1].JPG
 • DSC_5968[1].JPG
 • DSC_5781.JPG
 • DSC_5941.JPG
 • DSC_5964.JPG
 • DSC_5929.JPG
 • DSC_5686.JPG
 • DSC_5702.JPG
 • DSC_5744.JPG
 • DSC_6091.JPG
 • DSC_5867.JPG
 • DSC_5871.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 06/03/2018