วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนและนำไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไป

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต พื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนและนำไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไป

  • 66857918_1259971744180785_7965325323573133312_n.jpg
  • 66927926_1259971714180788_496961934151647232_n.jpg
  • 67110407_1259971810847445_7772389645970571264_n.jpg
  • 67136170_1259971784180781_8781244212164165632_n.jpg
  • 67485045_1259971690847457_361276078955692032_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019