นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดนครราชสีมา โดยแวะเยี่ยมชมศพก.เครือข่ายสวนผักปากช่อง ที่เน้นการผลิตผักคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้ตลาดนำการผลิต และได้พัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศพก.เครือข่ายสวนผักปากช่อง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง 

เวลา 14.30 น. คณะเข้าพูดคุยกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทำการพักการทำนา ลดการผลิตข้าว ลดการใช้น้ำ ฟื้นฟูดิน และลดการเกิดแมลงศัตรูพืชจากการทำนาติดต่อกัน พร้อมเสริมสร้างรายได้ในฤดูแล้ง ณ ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ 

เวลา 16.00 น. เข้าเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อโคราชวากิวขามทะเลสอ เป็นการเลี้ยงโคเนื้อแบบปราณีต คือการเลี้ยงโคในสภาวะที่มีพื้นที่จำกัด และมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ผลิตหญ้าเนเปียร์ที่เป็นอาหารโค ณ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

  • DSC_9133.JPG
  • DSC_9145.JPG
  • DSC_9168.JPG
  • DSC_9250.JPG
  • DSC_9298.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/05/2018