นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ "เกษตรก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ "เกษตรก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการด้านพิธีการและต้อนรับ

  • S__5652643.jpg
  • S__5652644.jpg
  • S__5652645.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/07/2017