วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยหารือระหว่างเจ้าหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร อาจารย์และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมหารือแนวทางผลิตบุคลากรให้ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ลดระยะเวลาการอบรมบุคลากร ตลอดจนบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตอบโจทย์เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

  • 128130593_663417360994493_7383633254684941934_o.jpg
  • 128386669_663418467661049_3822132829910018319_o.jpg
  • 128592047_663418184327744_8807025432953276369_o.jpg
  • 128648684_663418300994399_4022543022690360908_o.jpg
  • 128655350_663417430994486_854077074521790982_o.jpg
  • 129094678_663418064327756_922011050715010221_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020