นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จังหวัดตาก โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก

เริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(3 เมษายน 2562) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จังหวัดตาก โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก

จังหวัดตาก มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ใน 8 อำเภอ รวม 2,882 ราย พื้นที่ 25,070.75 ไร่ โดยมีจุดรับซื้อจากสหกรณ์การเกษตรกว่า 8 จุด และจุดรับซื้อของภาคเอกชนคอยให้บริการ เกษตรกรจึงมั่นใจถึงตลาดรับซื้อได้ว่า มีให้บริการ ขายผลผลิตได้แน่นอน คาดการณ์ว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในช่วงเดือนมีนาคม-ต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ผลผลิตรวมกว่า 25,543.62 ตัน

  • 55949892_1182134298631197_646022747004076032_n.jpg
  • 56161279_1182134215297872_8448038665065594880_n.jpg
  • 56281633_1182143511963609_7803880350479810560_n.jpg
  • 56355252_1182134308631196_9138468023835820032_n.jpg
  • 56553751_1182143008630326_3554255805907730432_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019