30 พฤศจิกายน 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของนายกฤษณะ สิทธิหาญ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรลำปาง หมู่ 5 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง โดยเกษตรกรเจ้าของศูนย์นำเสนอแนวคิด และผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตร และระบบการจัดการระบบน้ำ ที่เน้นการประหยัดพลังงาน โดยใช้แสงอาทิตย์มาช่วย การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงในการทำการเกษตร เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา และเครื่องมืออื่นๆ รวมถึงระบบการจัดการน้ำในแปลงที่เน้นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ การคิดค้นการผลิตสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ ชื่อ แอลพี 2 เพื่อการแก้ไขปัญหาสับปะรดโรงงานในพิ้นที่ที่มีจำนวนมาก แต่ขาดแคลนสับปะรดทานสด

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรเยี่ยมไร่ช่างเอก ชมไอเดียสุดเจ๋ง

30 พฤศจิกายน 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของนายกฤษณะ สิทธิหาญ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรลำปาง หมู่ 5 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง โดยเกษตรกรเจ้าของศูนย์นำเสนอแนวคิด และผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตร และระบบการจัดการระบบน้ำ ที่เน้นการประหยัดพลังงาน โดยใช้แสงอาทิตย์มาช่วย การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงในการทำการเกษตร เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา และเครื่องมืออื่นๆ รวมถึงระบบการจัดการน้ำในแปลงที่เน้นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ การคิดค้นการผลิตสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ ชื่อ แอลพี 2 เพื่อการแก้ไขปัญหาสับปะรดโรงงานในพิ้นที่ที่มีจำนวนมาก แต่ขาดแคลนสับปะรดทานสด
โดยการเยี่ยมเยียนดังกล่าวที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวชื่นชมผลงานของนาย กฏษณะ และกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรช่วยในด้านวิศวกรรมเกษตร และให้รวบรวมผลงานที่เกิดจา กการประดิษฐ์คิดค้นรายงานโดยตรง เพื่อใช้ประโชน์กับสาธารณชนต่อไป ในการตรวจเยี่ยมในครังนี้มี นาง กุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังวัดลำปางพร้อมทีมงาน และนายเสน่ห์ แสงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สสก.๖ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

  • 76902017_1373142316197060_6406904059491516416_n.jpg
  • 78178465_1373142046197087_4665757904337371136_n.jpg
  • 78302833_1373142939530331_3341501830646464512_n.jpg
  • 78527150_1373142432863715_7020916007216611328_n.jpg
  • 78773723_1373142222863736_8371032749011632128_n.jpg
  • 79159912_1373143132863645_5341397225396240384_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019