ประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 16.00น นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/04/2017