นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปยังโอโซนฟาร์ม เพื่อขับเคลื่อนการตลาดแบบ e-Market ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับกลุ่ม Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปยังโอโซนฟาร์ม ต. แม่คำ อ. แม่จัน จ. เชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการตลาดแบบ e-Market ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับกลุ่ม Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดเชียงราย เนื่องจากกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีผลผลิตทางการเกษตรแบบสดและแปรรูปที่หลากหลาย อาทิ เมล่อน ข้าวโพดหวาน ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ กล้วยอบแห้ง สัปปะรดอบแห้ง มะม่วงอบแห้ง ฯลฯ ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นกลุ่ม YSF นำร่องในตลาด e-Market

การตลาดแบบ e-Market ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงกับไปรษณีย์ไทยนั้น เป็นการเปิดช่องทางการตลาดออนไลน์ให้เกษตรกรนำสินค้าเกรดพรีเมียมทั้งผลผลิตสดและแปรรูปมาขายบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน Thailandpostmart.com ในราคาที่เกษตรกรเป็นผู้กำหนดเอง โดยเกษตรกรสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรีที่ไปรษณีย์ไทยสาขาโดยไปรษณีย์ไทยจะเป็นสื่อกลางในการขนส่งสินค้าเกษตรถึงผู้บริโภคภายใน 24 ชั่วโมง การชำระเงิน และโฆษณาสินค้าการเกษตรผ่านสื่อต่างๆ 

“Thailandpostmart.com เป็นช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องมุ่งผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่ม YSF จังหวัดเชียงราย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำร่องการตลาด e-Market นี้สู่ YSF กลุ่มอื่นๆ ทั่วประเทศ” นางดาเรศร์กล่าว

 • F80B2746-51F2-45A5-A771-88CCE6B2E4ED.jpeg
 • ED09EA27-94B3-41AC-9258-12759E076B53.jpeg
 • 27B9E992-8A0F-44C8-824E-C69E78096406.jpeg
 • 840F0C60-AB54-438D-A8F0-CC4E95A4F99C.jpeg
 • B8A7B490-9816-4B6B-B30F-046571BCC45E.jpeg
 • DC45BD99-5A3B-4774-81CB-67B82176AFD6.jpeg
 • 382A1319-48C6-4C3C-BDEC-9A06E38636F7.jpeg
 • 95FA309A-ECD6-4C51-9C98-1426035075F9.jpeg
 • 4DA10B6B-AEAC-4F31-BCCC-6547F8490E20.jpeg
 • 2EB679E7-6F54-4D58-BFD7-1D632B49D954.jpeg
 • 0762199D-531B-40B8-9C80-BB8C9893C209.jpeg
 • 1CE256DB-E399-4A2C-924B-A9D27A646813.jpeg
 • B2F08B47-C9D3-47BD-ADCE-A4A3BB954862.jpeg
 • C5C0FD60-7324-40A4-8931-FEF6DE73F0BA.jpeg
 • 8E20E940-1D3F-4438-8036-1CA36336A4DA.jpeg
 • 97F0EF24-BB82-492F-AD5C-E02E2E9393B1.jpeg
 • 55AF8688-6B25-446A-93D4-ACA983CA9FC5.jpeg
 • 0C782282-1095-45E3-AF33-302BFB09D617.jpeg
 • C6DBAC36-0637-4793-9615-E5745669FB1F.jpeg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/05/2018