วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร และ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร และ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • daras-17092019-01.jpg
  • daras-17092019-02.jpg
  • daras-17092019-03.jpg
  • daras-17092019-04.jpg
  • daras-17092019-05.jpg
  • daras-17092019-06.jpg
  • daras-17092019-07.jpg
  • daras-17092019-08.jpg
  • daras-17092019-09.jpg
  • daras-17092019-10.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/09/2019