นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2562 ประสบความสำเร็จด้วยดีจากความร่วมมือของมณฑลทหารบกร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยมีทหารกองประจำการเข้าร่วมอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 208 ราย เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียง 200 ราย

โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2562 สำเร็จด้วยดี เดินหน้าดำเนินโครงการ ปี 2563

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2562 ประสบความสำเร็จด้วยดีจากความร่วมมือของมณฑลทหารบกร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยมีทหารกองประจำการเข้าร่วมอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 208 ราย เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียง 200 ราย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ช่วยให้ทหารกองประจำการมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอที่จะกลับไปเป็นเกษตรกรที่หาเลี้ยงชีพได้ สำหรับการวางแผนการดำเนินงานโครงการ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น จะปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าอบรมมากขึ้น และเพิ่มการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วย

  • 72753578_1333160426861916_2722510675795509248_o.jpg
  • 72784982_1333160443528581_2471283568907649024_o.jpg
  • 73044989_1333160586861900_6413385753551699968_o.jpg
  • 74647556_1333160570195235_4463674942826741760_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019